top of page

Uw aanspreekpunten van de politie en bureau handhaving gemeente Heerlen

Heerlen zet in op veilige buurten. We zorgen dat duidelijk en zichtbaar meer blauw op straat is. Daarom heeft iedere buurt een eigen wijkagent en BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar). Zij zijn uw aanspreekpunt.

Op dit moment is Rob Post de wijkagent voor onze wijk

 

Ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam is Rob Post en ik ben werkzaam bij dePolitie Eenheid Limburg, Basisteam Heerlen.

Ik ben sinds 1992 werkzaam bij de politie. De eerste 6 jaar bij de gemeentepolitie Amsterdam, vervolgens ben ik in 2001 Heerlen begonnen.

Ik ben van 2008 t/m 2023 wijkagent van de Heerlense wijk Molenberg geweest.

Vanaf januari 2024 ben ik werkzaam als wijkagent in uw wijk.

k wordt hierbij ondersteund door de buurt-BOA’s, Buitengewoon Opsporings Ambtenaren. BOA’s sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Als wijkagent ben je verantwoordelijk voor de totale politiezorg in de wijk. Voor de aanpak van sociale problemen maakt de wijkagent gebruik van de zogenaamde “Sociale buurtteams”, die ondergebracht zijn bij de gemeente.

Wat ik tot nu toe gezien heb, is dat er in deze buurt hard gewerkt wordt aan de leefbaarheid en veiligheid samen met andere partners zoals oa de wijkraden, gemeente, woningbouwverenigingen en het Sociaal Buurtteam .

Tijdens de vergaderingen heb ik gemerkt dat er vele mensen betrokken zijn bij de wijk. Mijn complimenten hiervoor!

Ik hoop dat deze samenwerking in de toekomst daar waar mogelijk nog beter wordt en dat we samen kunnen zorgen voor een leefbare, veilige en schone wijk.

Uw informatie is belangrijk!

De wijkagent  richt  zich niet alleen op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent heeft contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en oplossingen gezocht. Ook wordt afgesproken wie wat doet. Informatie uit de buurt is van essentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent. U kunt dit doen door ons aan te spreken in de wijk.

​Wat doet de wijkagent met uw melding?

Soms gebruikt de wijkagent uw informatie in lopende onderzoeken. Een andere keer neemt de wijkagent aan de hand van uw klacht of probleem poolshoogte en kan de wijkagent bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast zorgt. Ook kan de wijkagent een probleem doorspelen aan partners, zoals de gemeente of woningbouwcorporaties.

Contact met wijkagent

Ik heb een vraag aan de wijkagent

Uw bericht is ontvangen

rob post.png

Openingstijden politiebureau Heerlen

 

Zie voor de openingstijden van het politiebureau aan de Stationstraat 13 E te Heerlen.

Contactgegevens wijkagent

 

De wijkagent is bereikbaar via het landelijk telefoonnummer politie: 0900-8844 en via de website van de politie: www.politie.nl

bottom of page