top of page

Werkgroepen

Vanuit de wijkraad worden diverse activiteiten en projecten geinitieerd. Om de wijkraad hierbij te ondersteunen zijn er momenteel vier werkgroepen:

  • Werkgroep  Leefbaarheid

  • Werkgroep Communicatie en Redactieraad "De Groene Wijk"

  • Werkgroep Groene Wijk Duurzaam/Coöperatie

 

Werkgroep Leefbaarheid

Vanaf 2020 zijn de werkgroep Senioren en de werkgroep Wijkontwikkeling samengevoegd. De eerste werkgroep hield zich met name bezig met het organiseren van activiteiten voor de senioren in onze wijk. Deze activiteiten zullen ook in de toekomst worden voortgezet en vernieuwd maar voor een bredere groep dan alleen ouderen. We willen hiermee de sociale samenhang in de wijk verbeteren. Verder heeft de werkgroep onder de kop "leefbaarheid" aandacht voor thema' s als verkeersveiligheid, onderhoud openbare ruimte en groen, maar ook baldadigheid en criminaliteit.

Werkgroep Groene Wijk Duurzaam

In 2013 is op initiatief van de gemeente Heerlen en de wijkraad Douve Weien - Caumerveld het initiatief genomen om te onderzoeken of en hoe duurzaamheid in de wijken bevorderd zou kunnen worden. In samenspraak met de gemeente Heerlen is dit initiatief verder in gang gezet en is de werkgroep De Groene Wijk Duurzaam opgericht. Deze werkgroep is inmiddels in 2019 omgezet in de zelfstandige:

Coöperatie Heerlen Duurzaam UA.
Een an de taken die de werkgroep nog steeds uitoefent is het in samenwerking met SBOH organiseren van het jaarlijks Festival van de Duurzaamheid.

 

Werkgroep Communicatie & Redactieraad "De Groene Wijk"

De Werkgroep Communicatie zet zich in om informatie van en over de activiteiten in de wijk met de bewoners te delen.
Inmiddels is de samenwerking met de redactie van het wijkblad van AarBek zodanig dat er een gemeenschappelijke redactieraad tot stand is gekomen.
Het gaat bij activiteiten niet alleen om de activiteiten vanuit de Wijkraden, maar ook om die van onze partners in de wijken zoals van bewoners en sociaal maatschappelijke partners.Vier keer per jaar verschijnt ons wijkblad "In de Wijk". De redactieraad draagt hierbij zorg voor de inhoud en het verspreiden van de gedrukte editie.

bottom of page