top of page

Gevonden voorwerpen en huisdieren

U wilt uw voordeur openmaken maar bent uw sleutels kwijt. Echt kwijt. Uw koffers staan al gepakt in de gang. Maar waar is dat paspoort!

Veel mensen melden zich nog bij het politiebureau, merkt de wijkagent: ”En dat terwijl gevonden of verloren voorwerpen al sinds 2013 niet meer bij de politie, maar bij de gemeente gemeld moeten worden.”

 

U kunt voor gevonden en verloren voorwerpen sinds 1 januari 2013 niet meer bij de politie terecht. Mocht u voorwerpen vinden of verloren zijn, dan moet u dit melden bij uw gemeente. Als u iets verliest of vindt in een gebouw of vervoermiddel, dan meldt u dit bij de eigenaar van het gebouw of het vervoermiddel.

 

Als u iets verliest of vindt, meld dit dan bij de gemeente. Dat kan vaak via hun website.

Veel gemeenten werken ook met de website www.verlorenofgevonden.nl.

Klik op de link en u wordt automatisch doorgeleid naar deze website, die de gemeente Heerlen ook hanteert.

Als u denkt dat het gevonden voorwerp verband houdt met een misdrijf, dan bent u verplicht het direct bij de politie af te geven en hiervan aangifte te doen. Dit geldt trouwens altijd voor gevonden wapens.”

 

Staatsdocumenten en verblijfsdocumenten

Bij vermissing van een rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs gaat u ook naar uw gemeente. “Raakt u de documenten kwijt door een misdrijf, bijvoorbeeld een woninginbraak of beroving, dan moet u weer wel aangifte doen bij de politie”.

 

Bent u uw verblijfsdocument verloren of is het gestolen? Dan moet u aangifte doen bij de politie. Verblijfsdocumenten worden door de IND uitgegeven. Zij kunnen de aanvraag voor een nieuw document alleen in behandeling nemen als u aangifte heeft gedaan bij de politie, en het bewijs van aangifte meeneemt bij de aanvraag.

 

Verloren en gestolen staatsdocumenten worden landelijk geregistreerd. Als u zo'n document vindt, moet u dit altijd direct afgeven bij uw gemeente.

 

Dier gevonden of vermist

Is uw huisdier vermist of gevonden? U kunt kunt u dit het beste melden bij Stichting AMIVEDI (via www.amivedi.nl): ‘Dit is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. De gevonden dieren gaan naar een dierenasiel, de dierenarts of blijven bij de vinder.

Indien u een huisdier heeft gevonden of verloren is het ook verstandig om dit direct te melden bij:

Stichting Dierenbescherming Limburg
Langereweg 9 ; 6121 SB ;Born
Tel.: 088-8113600 (bezoek op afspraak  ;E.: limburg@dierenbescherming.nl
Openingstijden: ma t/m za 9-17 ; ophalen van dieren op afspraak 

 

Dierenambulance Limburg Zuid (Maastricht e.o.)
Tel: 0900-4433224

Ophalen overleden dieren voor de Gemeenten Maastricht, Brunssum,Heerlen,Simpelveld, Margraten-Eijsden

Ook opvang vogels,konijnen e.d. voor de Gemeenten Maastricht, Margraten-Eijsen, Schinnen en Beek
 

Dierenambulance Dierenbescherming Limburg 
Tel: 0900-7009000

Dierenmishandeling of –verwaarlozing:
Meldnummer dieren in nood: Red een dier, bel 144.

 

Uw wijkagent

 

Tel: 0900-8844

 

bottom of page