top of page

Partners van de Groene Wijk - Wijkraad

 

De wijkraad beschikt inmiddels over een uitgebreid netwerk aan relaties waarmee doorlopend of projectmatig wordt samengewerkt Deze relaties dragen en hoge mate bij aan ons succes.

Gemeente Heerlen: 

  • Een der wethouders in Heerlen heeft in zijn portefeuille de afdeling Buurtgericht Werk. 

  • Iedere wijk heeft daarnaast ook een aparte wethouder toegewezen gekregen die specifiek verantwoordelijk is voor een bepaalde;

  • De Gebiedsregisseur. Dit is een medewerker van de afdeling Buurtgericht Werk. Dit is de directe verbindingpersoon tussen wijkraad en gemeente;

  • De Stadsdeelcoordinator. Dit is de vertegenwoordiger van de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente met de wijk;

 

gratis digitaal subsidieloket voor ondernemers, verenigingen, sportclubs en buurtorganisaties e.d..
De wijkagent namens de Politie
Bureau Handhaving van Heerlen
Woningcorporaties; Wonen-Zuid, Vesteda
Sperwergroep/ Plus Vastgoed
De winkeliersvereniging;
Directie van Zorgcentrum Tobias
Scouting Bekkerveld
Schooldirecties: Windekind en De Tovercirkel
Voetbalvereniging Bekkerveld

Buurtvereniging Caumerveld-de-Erk

multifunctionele accommodatie ”A gene Bek”
Andere wijkorganisaties van Heerlen.

bottom of page