top of page

Over de wijkraad

 

In 2002 is naar aanleiding van een gevoel van onveiligheid een aantal bewoners bijelkaar gekomen om  te onderzoeken of en hoe de leefbaarheid in de wijken bevorderd zou kunnen worden. In samenspraak met de gemeente Heerlen heeft dit geleid tot de oprichting van de Wijkraad Douve Weien Caumerveld.

 

Doel

In Heerlen heeft iedere buurt een eigen wijkraad  of buurtorganisatie. De wijkraden worden door de gemeente Heerlen ondersteund.

 

De gemeente zegt daarover:

Bij de aanpak van de buurtontwikkeling en de problemen en knelpunten in de stad wil Heerlen de buurtbewoners zo veel mogelijk betrekken. Dit gebeurt via buurtgericht werken. Deze aanpak is erop gericht om de krachten van bewoners en bewonersorganisaties, maatschappelijke instellingen en de lokale overheid, zo veel mogelijk te bundelen. Binnen de buurten ontwikkelt men efficiënte samenwerkingsvormen, netwerken en coalities.”

De Wijkraad Douve Weien-Caumerveld bestaat uit een bestuur en aantal vrijwilligers die in werkgroepen willen bijdragen aan de leefbaarheid, duurzaamheid veiligheid en sociale cohesie in de wijk. Dat doen ze onder andere door het organiseren van activiteiten, het informeren van bewoners en door het voeren van overleg met bijvoorbeeld gemeente, politie, woningstichting, enzovoort.

 

Bestuur

Het bestuur vergadert in principe eenmaal per maand om de lopende zaken te behandelen. Hier worden onder andere de verrichtingen uit de werkgroepen besproken. Daarnaast is het bestuur vertegenwoordigd in het zogenaamde kernteam, een samenwerkingsverband van de vier wijken Heerlerbaan, Welten/Benzenrade, Aarveld/Bekkerveld en Douve Weien/Caumerveld.

 

Werkgroepen

De werkgroepen zijn de voelhorens en eerstelijns aanspreekpunten voor het bestuur. Zij zorgen voor de diverse activiteiten die de eenheid in de wijk moeten bevorderen. Er zijn momenteel twee werkgroepen:

  • Werkgroep Senioren

  • Redactieraad "De Groene Wijk"..

bottom of page