top of page

Met plezier leven, leren en werken in Douve Weien/Caumerveld

 

“De stichting heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords  "

 

Het bovenstaande citaat is het eerste artikel uit de oprichtingsakte van stichting Wijkraad Douve-Weien/Caumerveld en geeft daarmee meteen aan wat de wijkraad voor bewoners van de Groene Wijk kan betekenen: er toe bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, met veel plezier in onze wijk kan leven, leren en werken.

VRIJWILLIGERS

Om deze doelstellingen te halen zijn er een aantal werkgroepen opgericht waarin een aantal wijkbewoners actief bezig zijn.

De wereld om ons heen verandert voortdurend en nieuwe ontwikkelingen vragen om andere stappen en oplossingen. Het bestuur heeft de eerste stappen momenteel al gezet, maar er is meer kracht en ondersteuning vanuit de wijk nodig om er samen iets moois van te maken.

Wij zoeken mensen die bereid zijn om ons daarbij te helpen zowel structureel als voor een (kortdurend) project. Dat kan door te ondersteunen in het bestuur of door aan te sluiten bij een van de bestaande werkgroepen:​

  • Werkgroep Senioren          

  • Redactieraad "De Groene Wijk" / website beheer/wijkblad en Facebook pagina

Het spreekt voor zich dat ook andere ideeën van harte welkom zijn. We zijn trots op onze wijk en we zoeken bewoners die dit gevoel met ons delen en onze wijk nog mooier willen maken.  
We kunnen het niet alleen; we hebben uw hulp hard nodig.
Ook als u eens vrijblijvend met ons van gedachten wilt wisselen, bent u van harte welkom.

Aanmelden kan via wijkraadgroenewijk@gmail.com

 

FINANCIEN

 Al geruime tijd ontvangt u regelmatig het wijkblad de Groene Wijk. Heeft u zich al eens afgevraagd wie dit blad uitgeeft? Nou, dat zit zo.

leder jaar ontvangt de Stichting Wijkraad Douve Weie Caumerveld  geld van de gemeente om de sociale betrokkenheid in de wijk te bevorderen.
Middels het wijkblad, de website en de facebook pagina tracht de wijkraad u te informeren over alle activiteiten die in de wijk plaatsvinden. Veel van deze activiteiten worden door de wijkraad financieel ondersteund. Te denken  valt hierbij onder andere aan het Pleinfeest, Spek en Ei eten en de Buurt BBQ.

De wijkraad  organiseert deze activiteiten niet zelf. Verenigingen of buurtbewoners die dergelijke activiteiten organiseren kunnen bij de wijkraad aankloppen voor financiële ondersteuning. Vereist is wel dat de activiteiten voor alle inwoners van Douve Weien/Caumerveld toegankelijk zijn en niet alleen voor leden van de organiserende vereniging.

Iedere vereniging of buurtbewoner kan bij de Wijkraad Douve Weie/Caumerveld aankloppen voor een financiële bijdrage ten behoeve van activiteiten voor de hele wijkgemeenschap. Om tot een goede verdeling van de beschikbare gelden te kunnen komen is het wel zaak dat voorstellen zo snel mogelijk bij de wijkraad worden ingediend. Op deze manier kan de wijkraad een begroting opstellen en bij de gemeente indienen.

Meer informatie over de wijk zoals nieuws, activiteiten en diensten kunt u snel en gemakkelijk vinden op onze website www.groenewijkheerlen.nl

bottom of page