top of page

Groene wijk duurzaam

 

In 2012 heeft de wijkraad een werkgroep opgericht om de verduurzaming van van De Groene Wijk  Douve Weien / Caumerveld in Heerlen, in gang te zetten. De naam van deze werkgroep was de Groene Wijk Duurzaam.

Het doel was te verduurzamen door de wijkbewoners te informeren over de mogelijkheden tot verduurzaming. Zoals bijvoorbeeld energiebesparing door woningisolatie of eigen energie opwekken door middel van zonnepanelen.

Aan de andere kant wilde De Groene Wijk Duurzaam de wijkbewoners de mogelijkheid bieden om als collectief deze mogelijkheden in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan projecten als het project zonnepanelen.

 

Zonnepanelen en verder

Het eerste project was het project zonnepanelen. De werkgroep onderzocht de mogelijkheden van een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. De respons op het project zonnepanelen was dermate positief dat na afsluiting van het project verdere mogelijkheden tot verduurzaming opgepakt werden.

Hoe nu verder?

Omdat blijkt dat de ambities verder reiken dan alleen de Groene Wijk heeft de werkgroep een coöperatie opgericht. Deze coöperatie, de Coöperatie Heerlen Duurzaam UA heeft de taken overgenomen.

Meer informatie op: www.cooperatie-heerlen-duurzaam.nl

Wel is de werkgroep nog betrokken bij de organisatie van het Festival  van de Duurzaamheid. 

Warmte

Onlangs is een groep wijkbewoners gestart met een onderzoek of en zo ja hoe er een warmtenet in de wijk tot stand kan komen.

bottom of page