top of page

Het begon allemaal in 2002

Niet zomaar, doch veroorzaakt door negatieve ontwikkelingen en gebeurtenissen in Douve Weien.

 

Vandalisme en drugsoverlast

Enkele in het oog springende zaken plaagden indertijd onze wijk. Auto's werden in brand gestoken, waarbij er direct gevaar voor de naastliggende panden ontstond, dat gelukkig door tijdige ontdekking kon worden voorkomen. Daarnaast werden van tientallen auto's de banden doorgestoken, de spiegels afgerukt, sierdoppen en nummerplaten gestolen. Daarbij kwam het dealen van drugs, zowel in de uithoeken van de wijk maar ook in de nabijheid van de scholen in de wijk en de grasvelden waar de jeugd in de avonduren vaak sportte.
Ook waren er toen enkele plekken die onze toch wel fraaie wijk ontsierden, zoals twee plaatsen waar voormalige garagebedrijven hadden gestaan en waar carrosseriebedrijf "Van Well en Goerke" was gevestigd. Ook speelden kleinere zaken een rol, zoals slechte trottoirs en paden, bielzentrappen die levensgevaarlijk waren om te betreden, te hoog gegroeide bomen enz enz.

 

Vier betrokken wijkbewoners

Kortom: het werd hoog tijd dat een vertegenwoordiging van onze wijk gemeentelijke overheden, politie, woningcorporaties etc. direct konden benaderen om te trachten iets aan de groeiende onmin te doen. 
Onze wijk had nog een goede naam, was zeer leefbaar met een gemengde bevolking, zat goed tot zeer goed in het groen, was prima bereikbaar en bood goede voorzieningen op gebied van scholing, zorg en winkelassortiment en dat wilden een viertal wijkbewoners zo houden door de negatieve ontwikkelingen het hoofd te bieden en de leefbaarheid en saamhorigheid te vergroten.

Naar aanleiding van deze toenemende negatieve ontwikkelingen en onveilige gevoelens hebben Theo Scheepers en buurman Peter Kastrop hun bezorgdheid hierover besproken en ook al snel Jeu Triebels en Leo Vliegen bereid gevonden om een kwartet te vormen en te bekijken of er op een of andere wijze hieraan een halt kon worden geroepen. Peter, Jeu en Theo zijn thans nog steeds lid van het bestuur, doch Leo is ons te vroeg ontvallen.

 

Van initiatief tot wijkraad

In het begin was de aandacht in feite uitsluitend gericht op de wijk Douve Weien en het gebied bij de Dillegaard. Het kwartet zette hun tanden in die klus en begonnen met het houden van een enquête onder alle bewoners van de wijk. De reacties waren - in aantal - beduidend meer dan werd verwacht en vrijwel uitsluitend positief. Bovendien bleken ook veel personen genegen om zich daadwerkelijk in te zetten Een daarop volgende openbare vergadering in de Basisschool Windekind werd zeer druk bezocht en dat was het laatste duwtje. Direct daarna meldden diverse personen uit de aangrenzende buurten, die hadden gehoord van deze ontwikkelingen, zich aan, met het verzoek voor aansluiting bij het initiatief. Dus kwamen het Heezerveld, delen van de Benzenraderweg, de Eurenderweg en de Tichel er bij.
Ook de gemeente Heerlen had een en ander vernomen en nodigde de initiatiefnemers uit voor een gesprek in het gemeentehuis. Men was daar enthousiast en verzocht de vertegenwoordigers van het kwartet om een wijkraad op te richten, temeer daar er in vrijwel alle wijken in Heerlen al wijkraden bestonden. De wijkraad zou dan ook kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente op financieel gebied en er zou een ambtenaar aangewezen worden om de contacten met de gemeente te onderhouden.

Op 2 augustus 2002 werd voor notaris Mr. J.L.M. Schutgens de oprichtingsakte gepasseerd en was de "Stichting Wijkraad Douve Weien" een feit.

 

Stichting Wijkraad Douve Weien/Caumerveld

De gemeente Heerlen was met dit alles zeer in haar nopjes. Echter bij de wijkindeling van de gehele gemeente waren bij onze wijk ook gevoegd de buurten Caumerveld en De Erk. De gemeente vroeg nadrukkelijk om deze buurten ook onder onze wijkraad te laten vallen. Voor het bestuur een aanzienlijke uitbreiding zeker in de startperiode waarbij de eerste aandacht uitging naar de organisatie, het leggen van contacten, het in kaart brengen van de knelpunten etc.
Bovendien was er in het Caumerveld een buurtcomité actief, dat ook een rol in het geheel opeiste. Doch in goed overleg werd dat probleem uit de weg geruimd. Op 16 maart 2004 was de samenvoeging een feit en vastgelegd bij de notaris in een akte waarin de naam werd gewijzigd in "Stichting Wijkraad Douve Weien/Caumerveld". Na de formele handelingen kon de wijkraad aan haar eigenlijke werk beginnen en doet dat nog steeds met hart en ziel, want er blijft altijd werk te doen.

 

bottom of page