top of page

Het laatste nieuws

 

In deze rubriek komen alle nieuwtjes aan bod.

Werkgroep: “de Anna-kerk leeft”

Sinds enkele maanden heeft een groep betrokken parochianen de stoute schoenen aangetrokken en heeft zich verenigd in de werkgroep Annakerk om de parochie levend te houden. Voor de werkgroep geldt dat een actieve parochie een belangrijke rol kan spelen in het sociaal maatschappelijk welzijn van de wijken. Een belangrijk doel van de werkgroep is het behoud van de eredienst in de Annakerk. Een en ander gebeurt in goede samenspraak met het kerkbestuur. De werkgroep is gestart met enkele activiteiten.

Enquête

De haalbaarheid van onze doelen wordt medebepaald door de betrokkenheid van u. De werkgroep heeft een enquête uitgezet om de betrokkenheid binnen de parochie te peilen. U vindt deze enquête bij het parochieblaadje voor december. Wij vragen u vriendelijk de enquête in te vullen en af te geven op Douve Weienstraat 10. Ook is het mogelijk de enquête digitaal in te vullen via de link:  http://tinyurl.com/gs5s5tk . Deze link vindt u ook op de website van de wijkraad van Bekkerveld/Aarveld (www.aarbek.nl ) evenals op de website van de Annakerk (www.parochie-bekkerveld.nl ). De sluitingstijd van de enquête is zondag 8 januari.

Kerstmis

Over enkele weken is het Kerstmis. Zaterdag 24 december om 17:30 uur geven we tijdens de gezinsmis hier een feestelijk invulling aan. Dit doen we door het plaatsen van de verlichte kerststerren op de kerk, de kerststal in de kerk, het binnenbrengen van het Vredeslicht tijdens de mis en het aanbieden van chocomel aan de kinderen na de viering. We denken, dat het ook voor kinderen een mooie viering wordt mede door de medewerking van de basisschool en Scouting Bekkerveld.

Samen met Scouting Bekkerveld wordt de actie “Vul een winkelwagen voor een ander” gedaan. Bij de plaatselijke PLUS-markt kunt u de spaarzegels voor het boodschappenpakket doneren in een doos bij de kassa’s. De werkgroep zorgt voor een goede bestemming van de pakketten.

 

Uitlichten van de kerk

Onze kerk is een bijzonder monument, in de vijftiger jaren van de vorige eeuw ontworpen door de beroemde architect Peutz. Voor mensen die niet in de kerk komen zijn de prachtige “glas in beton” kerkramen niet zichtbaar. Dat willen we veranderen door ’s avonds de binnen- en de buitenkant van de kerk te verlichten. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden hiervoor.

Voor de uitvoering hiervan is een financiële bijdrage echter noodzakelijk. Hoe u hieraan kunt bijdragen hoort u binnenkort van de werkgroep.

bottom of page